Giảm Từ: 05-10-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Jumper JPD- 100E

Jumper JPD- 100E

2,400,000 vnđ 1,950,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100B Plus

Doppler JPD100B+

2,500,000 vnđ 2,350,000 vnđ
Giảm Từ: 01-01-1970 Đến: 01-01-1970
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S3

Doppler JPD100S3

1,700,000 vnđ 1,640,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S5

Doppler JPD100S5

1,550,000 vnđ 1,390,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S Mini

Doppler JPD100S6

850,000 vnđ 749,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S6

Doppler JPD100S6

1,700,000 vnđ 1,630,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S4

Doppler JPD100S4

1,750,000 vnđ 1,640,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100A

Doppler JPD100A

1,950,000 vnđ 1,750,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-07-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100B

Doppler JPD100B

1,490,000 vnđ 1,390,000 vnđ