Thông tin đặt hàng của bạn
Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Thanh toán:
STT Nơi đến Giá tiền Thời gian
1 Hà Nội 50.000 vnđ 1 ngày
2 Hồ Chí Minh Bán Kính <5km 20.000 vnđ 2 h
3 Hồ Chí Minh Bán Kính >5km 30.000 vnđ 2-3h
4 Tỉnh Thành 50.000 vnđ 2-3 ngày
5 Xã-Huyện 100.000 vnđ 3-5 ngày
Nội dung:
STT Hình Tên Sản Phẩm Số lượng Giá Thành tiền Xóa
Phí giao hàng: 0 vnđ
Tổng thanh toán: 0 vnđ