Giảm Từ: 05-10-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Jumper JPD- 100E

Jumper JPD- 100E

2,400,000 vnđ 1,950,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100B Plus

Doppler JPD100B+

2,500,000 vnđ 2,350,000 vnđ
Giảm Từ: 01-01-1970 Đến: 01-01-1970
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S3

Doppler JPD100S3

1,700,000 vnđ 1,640,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S5

Doppler JPD100S5

1,550,000 vnđ 1,390,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S Mini

Doppler JPD100S6

850,000 vnđ 749,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S6

Doppler JPD100S6

1,700,000 vnđ 1,630,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100S4

Doppler JPD100S4

1,750,000 vnđ 1,640,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-12-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100A

Doppler JPD100A

1,950,000 vnđ 1,750,000 vnđ
Giảm Từ: 01-07-2017 Đến: 31-07-2017
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Fetal Doppler JPD100B

Doppler JPD100B

1,490,000 vnđ 1,390,000 vnđ
Máy Nghe Tim Thai Tại Nhà Chính Hãng Angel Sounds

Angel Sounds

790,000 vnđ